svensk klassisk massage

En massör arbetar med massage och muskeltöjningar i friskvårdande syfte men kan även behandla lindrigare besvär som uppstått på grund av muskelspänningar. Med friskvårdande syfte menas att förebygga och motverka spänningar som skulle kunna förorsaka skador och problem vid senare tillfälle. En massageterapeut har mer kunskap än massören i sjukdomslära, skadelära, fysiologi, muskelfunktionsdiagnostik och behärskar förutom massage och muskeltöjningar, ytterligare en eller flera massageterapeutiska metoder. En massageterapeut kan jobba direkt med behandling av specifika skador och besvär i rörelseapparaten (t.ex. ryggskott). Massörer och massageterapeuter jobbar enbart med kroppens mjukdelsvävnader. Det betyder att man trycker och töjer på hud, bindväv, muskler, senor, ligament, lymfkärl och blodkärl.  Effekten av massage är primärt att lösa upp spänningar i musklerna. Men det ger även effekt som t.ex. ökad blodcirkulation, sänkt blodtryck, ökad frisättning av hormonet Oxytocin - det så kallade "lugn- och ro-hormonet". Massage vidgar blodkärlen i huden, vilket innebär att mer vätska fördelas till huden och underliggande vävnader. Samtidigt minskar sympatiska nervsystemets påverkan på njurar samt övriga blodkärl i kroppen. Detta minskar pulsen och blodtrycket och ökar utsöndringen av vatten och avfallsprodukter genom njurarna. Omfördelningen av vätska i kroppen samt den ökade utsöndringen genom njurarna innebär att man blir törstig och bör dricka efter en behandling för att återställa vätskebalansen. Källa: Kroppsterapeuternas Yrkesförbund

massageterapi

Massageterapi för mig är behandling av en smärtande muskel som ej har en akut skada. När en muskel är spänd och sammandragen under en längre tid kan det uppstå förändringar i muskelvävnaden. Muskeln kan få svårare att slappna av och en ökad spänning kan uppstå. Denna spänning brukar kallas för triggerpunkter och känns vid palpation.
Orsak till den spända muskeln kan t ex vara monotont arbete, överansträngning, stress eller att muskeln tidigare varit skadad. Värken från den spända muskeln brukar kännas som brännande, molande och ihållande. En refererad smärta på ett specifikt ställe till den aktuella muskeln kan också uppstå.
Där man har triggerpunkter vill man gärna öka blodcirkulationen. Detta kan man göra med massage, värme eller växelvis värme och kyla för nämna några metoder. Massage är den behandlingsform som oftast rekommenderas, just för att den är enkel och effektiv. Den kan med fördel kombineras med pressur. Pressur går ut på att trycka på triggerpunkten tills smärtan avtar och spänningen minskar. För långvarig effekt krävs att man hittar orsaken till spänningen och väljer ett annat sätt att använda muskeln på. 
Vid behov får du med dig stretchövningar och/eller träningsförslag som du kan göra hemma för att förebygga uppkomsten av nya muskelspänningar.  
Några effektiva metoder för att slippa spända muskler är motion, näringsriktig kost och stresshantering.